Siirry sisältöön

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

AVA Finland / AVA Pro Capital Oy
Koulukatu 14
60100 SEINÄJOKI

Y-tunnus: 2281607-8
Puh: 045 323 5061

hallinto@avafinland.fi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

AVA Finland-konsernin asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen yhteystiedot
  • Yrityksen koko ja liikevaihto
  • Muu yrityksen toimintaa kuvaavat tiedot

6. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Asiakkaalta saaduista tiedoista, rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää AVA Finland-konsernin tai niiden alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

AVA Finland
Koulukatu 14
60100 SEINÄJOKI

Tai sähköisesti osoitteeseen:
hallinto@avafinland.fi

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa AVA Finland, Koulukatu 14, 60100 SEINÄJOKI.

Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä, minkä kohdassa 3. mainitun AVA Finland-konsernin yhtiön/yhtiöiden osalta tarkastuspyyntö esitetään.

10. Korjausoikeus

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista.
Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Osoite: katso kohta 1.

Korjausvaatimuksessa tulee yksilöidä, minkä kohdassa 3. mainitun AVA Finland-konsernin yhtiön/yhtiöiden osalta tarkastuspyyntö esitetään.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

12. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.